העבר את הקוף לצד השני של הנהר - באמצעות החצים שבמקלדת