מילוןדג

fish

פירוש בחלום
דגים הם סמל לעושר ופוריות (כנראה מפני שהם קלים לצייד ומתרבים במהירות). דג בחלום מסמל ראיית התת מודע שלך והתובנה שלו. אכילת דג משמע שאתה ניזון בנפש באנרגיות רוחניות. דג מת בחלום מסמל איבוד כוח, ובריאות לקויה. בישול דג מסמל הרמוניה ושלמות בין הידע לרוחניות שלך. חלום על ניקוי דג מסמל שאינך חושף את רגשותיך לאחרים. חלום שאתה כמו דג מסמל שאתה נמצא במצב של חוסר אונים. חז"ל: דגים יפים לחלום בין רואים אותם בים ובין ביבשה. הרואה בחלום דגים קטנים - יזכה להרוויח הרואה בחלום דגים גדולים - יזכה להרוויח הרבה צד דגים - בשורה טובה תבוא לו, ויש אומרים חיים טובים יהיו לו ויש אומרים בנים יוליד. הרואה בחלום שתפס דג בחקתו - אם נשוי אשתו תהיה הרה ואם אינו נשוי יזכה לשאת אישה. אם הדג ברח מחקתו - סימן לא טוב ומומלץ לתת פדיון נפש.

מידע כללי
בעל חיים החי רק במים. הגד נושם בעמצעות זימים ונע בעזרת סנפירים. הדגים מתרבים באמצעות הטלת ביצים. לדגים דם קר ומכאן נגזר הביטוי "קר כמו דג". בפקודת הדיג, 1937, סעיף 1 "דג" - פירושו "כל חית-מים בין שהיא דג ובין שאינה דג והוא כולל ספוגים, דגי צדף , מקליפים, צבים ויונקים שבמים".

מידע מקראי
דג ודגה(נקבת הדג) הם שמות כוללים לכל בעלי חיים השורצים במים. במקרא אין הבחנה בין סוגי הדגים השונים, מלבד ההבחנה בין דג טהור המותר באכילה - בעל סנפיר וקשקשת, לבין דג טמא שאסור לאכילה ואינו בעל סנפיר וקשקשת. "את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו. וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים , שקץ הם לכם. ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים, שקץ הוא לכם" (ויקרא י"א, ט-יג). הדגים היו מקור פרנסה חשוב בתקופת המקרא, ולכן היו גם כרוכים בפולחן דגים בקרב עמי המזרח הקדום, בעיקר בקרב המצרים והבבלים. בתורה נאסרה עשיית פסלים בדמות בעלי חיים, וביניהם גם תבנית כל דגה אשר במים (דברים ד' 18). בספר יונה פרק ב, מוזכר דג גדול אשר בלע את יונה. וימן יהוה דג גדול, לבלוע את יונה; ויהי יונה במעי הדג, שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל יונה, אל יהוה אלוהיו, ממעי, הדגה.

מידע משפטי
"חומר חקירה" הינו כאמור חומר בעל רלוואנטיות לנושאים הנדונים במשפט. אין להסיק מכך שיש להעמיד לרשותו של הסניגור כל חומר שיבקש כדי לעשות בו שימוש למטרות "דייג". במילים אחרות, סעיף 74 לחסד"פ אינו מעמיד לרשות הסניגור רשת דייגים המיועדת לסרוק את ים "הראיות", שמא ייתפס ברשת דג זהב בדמותה של ראייה רלוואנטי בש 00 / 77 אל"ם ר' נ' התובע הצבאי הראשי "גרסה באת כוחו המלומדת של המערער כי מדובר ב "דג רקק" ולא בסוחר סמים של ממש." ע 00 / 216 רב"ט אברהם איילי נ' התובע הצבאי הראשי "אני זוכר את שמעון יושב כמו דג , לא מדבר" תפ 00 / 6720 מדינת ישראל נ' שמעון שרביט

דג

fishאינדקס הומור