נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות לפי תקנות חוק הגנת הדייר - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
שיעור השינוי בדמי שכירות מוגנת מחושב אוטומטי לפי שיעור השינוי המקסימלי המותר בתקנות שיעור השינוי בדמי שכירות מוגנת לדירות
 
סוג המטבע המקורי ביום העסקה בעבר
 
טבלת שיעורי העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות
תאריך שיעור התוספת מס' קובץ התקנות תאריך התקנה
1/11/2018 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.21%-
1/11/2017 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.7%-
1/11/2016 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.6%-
1/11/2015 אין שינוי בדמי השכירות, מדד שלילי 0.29%-
1/11/2014 0.29% 7427 14/9/2014
1/11/2013 2.20% 7288 12/9/2013
1/11/2012 1.35% 7163 13/9/2012
1/11/2011 3.41% 7035 26/9/2012
1/11/2010 1.82% 6925 1/9/2010
1/11/2009 3.52% 6812 15/9/2009
1/11/2008 4.84% 6710 10/9/2008
1/11/2007 0.33% 6614 17/9/2007
1/11/2006 2.45% 6518 14/9/2006
1/11/2005 0.41% 6243 19/9/2005
1/11/2004 ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, מדד שלילי (-1.16%)
1/11/2003 ממשיכים לשלם כמו בשנה שעברה, מדד שלילי (-1.16%)
1/11/2002 6.90% 6197 11/9/2002
1/11/2001 0.84% 6126 25/9/2001
1/11/2000 2.09% 6059 27/9/2000
1/11/1999 6.27% 5999 21/9/1999
1/11/1998 3.00% 5926 16/9/1998
1/11/1997 9.20% 5872 19/9/1997
1/11/1996 12.90% 5784 19/9/1996
1/11/1995 8.70% 5704 12/9/1995
1/11/1994 13.50% 5627 29/9/1994
1/11/1993 10.60% 5547 23/9/1993
1/11/1992 9.70% 5472 22/9/1992
1/11/1991 21.00% 5384 12/9/1991
1/11/1990 19.40% 5296 25/9/1990
1/11/1989 20.70% 5219 21/9/1989
1/11/1988 16.00% 5136 25/9/1988
1/11/1987 19.80% 5055 23/9/1987
1/11/1986 23.90% 4968 16/9/1986
1/11/1985 360.00% 4859 24/9/1985
10/1/1984 סה"כ 336%
1/11/1984 - 168% 4701 13/9/1984
1/1/1985 - 168%
1/11/1983 120.00% 4543 12/10/1983
1/11/1982 105/00% 4411 23/9/1982
1/11/1981 סה"כ 120.9%
1/11/1981 - 96.7% 4274 28/9/1981
1/1/1982 - 24.2%
1/1/1982
1/4/1981
58.00%
58%
4161
4161
31/8/1980
31/8/1980
1/10/1980 90.00% 4161 31/8/1980
1/11/1978 71.00% 3896 1/10/1978
1/11/1977 36.00% 3761 15/9/1977
19/7/1976 22.00% 3554 1/7/1976
3563 19/7/1976 (תיקון)
1/8/1975 44.00% 3362 1/7/1975
1/8/1974 39.00% 3179 2/6/1974
1/6/1973 25.00% 3000 25/2/1973דברי הסבר: העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות לפי תקנות חוק הגנת הדייר

שינוי דמי השכירות היסודיים לשכר דירה מוגן נקבע לפי תקנות הגנת הדייר (דמי שכירות יסודיים ודמי שיכרות בדירות), ע"י מזכיר הממשלה, מתוקף סמכותו לפי סעיפים 45 ו 47 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב - 1972. על הממשלה האחריות להתקין את תקנות הגנת הדייר וקביעת שיעורי העלאת דמי שכירות בדירות מוגנות.

לדמי שכירות בעבר לפי מטבע שונה משקלים חדשים מומלץ להקליד את השווי במטבע המקורי לפיו בוצעה עסקת השכירות תוך בחירת סוג מטבע מתאים, כך המחשבון יתאם וישערך אוטומטית באופן מדוייק יותר
אם יום העסקה לפני 24/2/1980 - יש לבחור בסוג מטבע - לירה ולהקליד את שווי דמי השכירות בלירות. אם יום העסקה בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 יש לבחור בסוג מטבע - שקל ישן. אם יום הרכישה אחרי 4/9/1985 - יש לבחור בסוג מטבע - שקל חדש

סכום החוב אינו כולל אגרות בית משפט ושכר טרחת עו''ד

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.