נגישות:     
  רקע:                    
הסכמים משפטיים

דוגמאות הסכמים משפטיים

בעריכת עורך הדין שרון טל

דוגמאות חוזים - דוגמאות הסכמים - הסכמי מקרקעין - נדל"ן


דוגמת הסכם - חוזה מכר דירה - רשומה בטאבו - ושאינה ממושכנת


דוגמת הסכם - חוזה מכר דירה ממושכנת - רשומה בטאבו


דוגמת הסכם - חוזה מכר דירה - רשומה במנהל - ושאינה ממושכנת


דוגמת הסכם - חוזה מכר דירה ממושכנת - רשומה במנהל


דוגמת חוזה מכר דירה הרשומה במנהל עם חברה משכנת


דוגמת חוזה מכר חנות הרשומה בטאבו ושאינה ממושכנת


דוגמת חוזה מכר חנות הרשומה בטאבו - ממושכנת


דוגמת חוזה מכר דירה הרשומה בטאבו מיורשים טרם צו ירושה - ושאינה ממושכנת


דוגמת חוזה מכר דירה מקבלן - שטרם נבנתה


דוגמת חוזה מכר חנות מקבלן - שטרם נבנתה


דוגמת חוזה מכר משרד מקבלן - שטרם נבנה


דוגמת חוזה שיתוף וחלוקת מקרקעין


דוגמת חוזה מכירת מגרש - אדמת מנהל


דוגמת חוזה מכירת מגרש - טאבו


דוגמת חוזה מכר מגרש ממועצה מקומית שטרם עבר פרצלציה

הסכמים משפטיים ראשי